A következőkben megtudhatjátok, milyen volt a három napos diáönkormányzati képzésünk.

,,A zalaegerszegi iskolák és kollégiumok diákönkormányzataiban tevékenykedő diákok, egy újabb közösségépítő tréningen vehettek részt. A három napos program szeptember 19-21-ig tartott. A helyszínt az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ biztosította, ahol Kósa András szociológus vezetésével feladatokat oldottunk meg.

Így tapasztalhattuk meg, milyen kívülről átlátni egy közösség életét, majd levonni a konklúziót és rájönni a működésképtelen közösségek hibájára.

Kezdetben minden résztvevő bemutatkozással, valamint az iskolájában működő DÖK hatékonyságának bemutatásával kezdte. A diákok kifejtették, milyen programokat szerveznek iskolatársaik érdeklődésének felkeltése érdekében, valamint elmesélték, hogyan is zajlik egy gyűlés.

Ezután következtek a kommunikációs feladatok. Egyirányú, kétirányú, közvetett és közvetlen. Feladatunk volt lerajzolni az első dolgot, ami eszünkbe jutott az iskola, iskolai DÖK, ZVDÖK, valamint az „én és most” témával kapcsolatban. Ezután párokba rendeződtünk, és egy perc leforgása alatt kellett elmondanunk az ábrák jelentését. A párok kiegészültek nagyobb csoportokra, itt már a másik megismertetése volt a cél. Az ismerkedést lezárva, egy képviselő mutatta be a többi tagot a tömegnek.

A következő feladatokban az eszmecsere valamely készségünk elhagyásával történt. Névsorrendbe kellett rendeződnünk, úgy, hogy nem beszélhettünk, és csak a mellettünk állóval cserélhettünk helyet. Ezután, már megszólalhattunk, de nem nyithattuk ki a szemünket, így kellett egy körből négyzetet alkotni.

A csapatépítő feladatok között előadások színesítették a programot. Beszéltünk a kommunikációs szerkezetekről, a DÖK működésének alapfeltételeiről (függőség, menekülés, avagy párképzés). Megtárgyaltuk a csoportok fejlődési menetét, formálódását, a viharokat, a normák kialakulását, majd ezt követően az eredményes munka szakaszát, a közösségben betöltött szerepeket, és rávilágítottunk a jó csoport tulajdonságaira is. Körünkben megjelent Balaicz Zoltán alpolgármester úr, valamint Gecse Péter az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, kifejtve nekünk álláspontjukat, hogy teljes mértékben támogatják a diákönkormányzatok működését, és bármilyen felmerülő probléma esetén, forduljunk hozzájuk bizalommal. A diákok rengetek kérdést, meglátást és felvetést intéztek hozzájuk, amelyekre ők kimerítő választ adtak.

További feladatok megoldása vezetett el minket a vitakészség, a gyakorlatiasság és együttműködés témaköreihez. Repülőgépgyártást modellező feladatban szembesültünk azzal, hogy nem is olyan egyszerű dolog a pénzt kezelni. Meg kellett terveznünk a költségeket, a melyeket a felszerelésre, az anyagokra és a munkadíjra fordítanánk, valamint az eladásokat. Ezen kiadott összegek mellett kellett az eladott repülőkből befolyó pénz pozitív hatására (profitra) törekedni.

Egy újabb izgalmas játék körülményei között ismertünk rá az életben megjelenő problémákra. Egy kényszerleszállásból eredő túra a megmenekülés útja felé, következményekkel járó döntéseket kellett hoznunk. Közelebbről szemlélhettük jogainkat, az összetartás jelenségét, valamint a csapatmunka fontosságát.

Ezen három nap alatt rengeteg tapasztalatot szereztünk, összecsiszolódtunk és tudásunkat új ismeretekkel bővítettük.”

Szerző: Büki Bettina

Hozzászólások